• Głosowanie

  Oddawanie głosów w ramach procedowanych uchwał jest możliwe tylko po zarejestrowaniu uprawnień do głosowania.

  W aplikacji dostępne są wyłącznie identyfikatory uchwał. Są to oznaczenia, które tworzy spółka, niekoniecznie tożsame z numerami i tytułami uchwał, które będą podlegać głosowaniu. Treść uchwał i prządek obrad dostarczane są przez spółkę poza aplikacją, w innym trybie.

  Opcja głosowania dostępna jest jedynie dla użytkowników, którzy uprzednio zarejestrowali uprawnienia do głosowania, oraz jednocześnie nie zostali wykluczeni przez Spółkę z głosowania nad wybraną uchwałą.

  Uprawniony ma możliwość wprowadzania głosów po otwarciu głosowania przez prowadzącego obrady. Do momentu zakończenia głosowania nad daną uchwałą głosy mogą być zmieniane i są widoczne wyłącznie dla osoby, która je oddaje.

  W aplikacji można oddawać głosy za, przeciw lub wstrzymać się od głosu.

  Po zakończeniu głosowania nad daną uchwałą na ekranie głosującego wyświetlane są sumaryczne wyniki głosowania. Pod przyciskiem „Wyniki głosowania” dostępny jest również plik xls z wynikami głosowania.

 • Żeby oddać głosy na wybrany projekt uchwały należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting-board.

  Wybrać właściwe głosowanie w sekcji „Moje zarejestrowane głosowania”, jeśli uprawnienia do głosowania zostały już zarejestrowane. W ramach wybranego głosowania wybrać opcję „Głosuj”.

  Jeśli w sekcji „Moje zarejestrowane głosowania” nie ma odpowiedniego głosowania, należy zarejestrować uprawnienia do głosowania.

  Z widoku „Listy uchwał” wybrać „Głosuj” przy właściwym projekcie uchwały.

  Oddać głos na wybrany projekt uchwały, poprzez wybór pola „Za”, „Przeciw” lub „Wstrzymuję się”.

  Potwierdzić sposób głosowania z wykorzystaniem przycisku „Zatwierdź”.

  Do momentu zakończenia głosowania nad daną uchwałą przez prowadzącego obrady, głosy mogą być zmieniane i są widoczne wyłącznie dla osoby, która je oddała.

 • Żeby zmienić oddane głosy należy:

  Wybrać „Głosuj” przy właściwym projekcie uchwały.

  Ponownie oddać głos poprzez wybór pola „Za”, „Przeciw” lub „Wstrzymuję się”.

  Potwierdzić sposób głosowania z wykorzystaniem przycisku „Zatwierdź”.

  Do momentu zakończenia głosowania nad daną uchwałą przez prowadzącego obrady, głosy mogą być zmieniane i są widoczne wyłącznie dla osoby, która je oddała.