Pytania i odpowiedzi

 • Czy głosowanie z wykorzystaniem aplikacji eVoting-board jest bezpłatne dla głosującego?

  Tak, głosowanie z wykorzystaniem aplikacji eVoting-board jest bezpłatne dla uprawnionego do głosowania.

 • Czy zarejestrowanie w aplikacji eVoting-board uprawnień do udziału w głosowaniu jest jednoznaczne z deklaracją udziału w tym głosowaniu?

  Tak, przy czym oddawać głosy w aplikacji można dopiero po otwarciu głosowania przez prowadzącego obrady.
  Do oddawania głosów w aplikacji eVoting-board podczas posiedzenia w trybie zdalnym (np. w aplikacji MS Teams) konieczna jest również bezpośrednia komunikacja. Adres URL do udziału w posiedzeniu w trybie zdalnym spółka przekazuje uprawnionemu do głosowania poza aplikacją eVoting-board.

 • Czy głosy można oddawać przed formalnym rozpoczęciem głosowania?

  Nie, uprawniony ma możliwość wprowadzania głosów dopiero po otwarciu głosowania przez prowadzącego obrady. Do tego momentu przycisk „Głosuj” jest nieaktywny.