• Strona główna

  Strona główna aplikacji zawiera sekcję „Moje zarejestrowane głosowania” w ramach której prezentowane są następujące informacje o głosowaniach, do których głosujący zarejestrował uprawnienia:

  • Nazwa Spółki
  • Identyfikator głosowania
  • Metoda głosowania
  • Data i godzina głosowania
  • Nazwa organu
  • Status - kolumna „Status”, z wykorzystaniem oznaczeń graficznych oraz uzupełniającej informacji kontekstowej, prezentuje aktualny status danego głosowania. Głosowania są oznaczane jako zarejestrowane (jeszcze nie otwarte przez prowadzącego obrady) lub głosowanie otwarte.

  Żeby przejść do głosowania należy użyć przycisku „Głosuj”, dostępnego przy każdym głosowaniu.

  Dostępny jest widok uproszczony strony głównej dla urządzeń mobilnych. Widok ten różni się w zależności od urządzenia - zawsze dostępna jest informacja o nazwie spółki organizującej głosowanie oraz o dacie i godzinie głosowania. Pozostałe informacje dostępne są w zależności od urządzenia. Możliwe jest oddawanie głosów na urządzeniach mobilnych.

  Dostęp do archiwalnych i wycofanych głosowań oraz do informacji o wynikach zakończonych głosowań ma wyłącznie Spółka.

  Z poziomu strony głównej dostępny jest również przycisk „Potwierdź uprawnienia”, który służy do rejestrowania uprawnień do głosowania.

 • Żeby zarejestrować uprawnienia na bazie uzyskanego kodu autoryzacyjnego należy:

  Zalogować się do aplikacji KDPW eVoting-board. Adres aplikacji uprawniony otrzymuje w wiadomości email z kodem autoryzacyjnym.

  Przy pierwszym logowaniu należy utworzyć konto dostępowe w systemie dostępowym KDPW. Przy rejestrowaniu konta dostępowego należy pamiętać, że adres poczty elektronicznej, na który wysłana została wiadomość z kodem autoryzacyjnym do głosowania powinien być identyfikatorem konta dostępowego (loginem).

  Wybrać opcję „Potwierdź uprawnienia” i wprowadzić otrzymany w wiadomości email kod autoryzacyjny.