• Poprawna rejestracja:

    Udział w głosowaniu zarządu lub rady nadzorczej przy użyciu aplikacji KDPW eVoting-board możliwy jest po poprawnej rejestracji uprawnień. Wszystkie głosowania dla których użytkownik aplikacji zarejestrował uprawnienia, są prezentowane w sekcji „Moje zarejestrowane głosowania” na stronie głównej aplikacji.

    Uprawnienia do udziału w głosowaniu zdalnym z, wykorzystaniem aplikacji eVoting-board, nadawane są przez spółkę przy rejestrowaniu głosowania w aplikacji KDPW. Uprawnienia są powiązane z kodem autoryzacyjnym dystrybuowanym z wykorzystaniem wiadomości email. Dla każdego uprawnionego spółka wskazuje adres email, na który wysyłany jest kod (ciąg 36 znaków). Kod ten służy do potwierdzenia uprawnień w aplikacji i powiązania ich z identyfikatorem użytkownika w aplikacji.

    Rejestracja uprawnień w aplikacji jest możliwa z poziomu strony głównej aplikacji. Należy wybrać opcję „Potwierdź uprawnienia”, co spowoduje przejście do odpowiedniego formularza, pozwalającego na podanie kodu autoryzacyjnego.