• Kontakt ze spółką:

  Spółka, która przewidziała możliwość wykorzystania aplikacji eVoting-board do zdalnego głosowania organów zarządzających i nadzorczych rejestruje każde głosowanie oraz wskazuje osoby uprawnione do głosowania, wprowadzając ich imiona i nazwiska, a także adresy poczty elektronicznej.

  Udział w głosowaniu zdalnym z wykorzystaniem aplikacji eVoting-board mogą wziąć wyłącznie osoby wskazane przez spółkę.

  Osoba uprawniona do udziału w głosowaniu uzyskuje dostęp do aplikacji eVoting-board na podstawie kodu autoryzacyjnego, przekazanego przez Krajowy Depozyt, na adres poczty elektronicznej wskazany przez spółkę.

  Spółka, poza aplikacją, przekazuje również uprawnionemu do głosowania:

  • adres URL konieczny do udziału w posiedzeniu w trybie zdalnym
  • porządek obrad oraz
  • treści uchwał, które w aplikacji eVoting-board zostały oznaczone identyfikatorami.

 • Nie otrzymałem uprawnień do głosowania, co zrobić?

  Wiadomość email z kodem autoryzacyjnym pozwalającym potwierdzić uprawnienia do głosowania wysyłana jest automatycznie po wprowadzeniu przez spółkę danych osób uprawnionych do głosowania.

  Prosimy o kontakt ze spółką żeby potwierdzić czy uprawnienia zostały nadane i czy wskazany został właściwy adres email.

  Jeśli uprawnienia zostały przez spółkę nadane warto sprawdzić czy wiadomość email z kodem autoryzacyjnym nie trafiła do folderu SPAM.

  Gdyby była taka konieczność, spółka ma możliwość wycofać i ponownie nadać uprawnienia do głosowania.

 • Nie mogę potwierdzić uprawnień w aplikacji, co zrobić?

  Jeśli otrzymałeś kod autoryzacyjny, a nie możesz potwierdzić uprawnień w aplikacji, sprawdź czy adres poczty elektronicznej na który przysłany został kod i ten który służy jako login do konta w systemie dostępowym KDPW jest taki sam. Adres poczty elektronicznej wskazany przez spółkę, jako adres na który ma być wysłany kod powinien być identyfikatorem konta dostępowego (loginem). Jeśli tak nie jest utwórz nowe konto dostępowe.

  Jeśli adres poczty elektronicznej jest poprawny sprawdź czy rejestrujesz uprawnienia do właściwego głosowania. Do każdego głosowania generowany jest odrębny kod autoryzacyjny.