• Przebieg głosowania:

  Oddawanie głosów w aplikacji eVoting-board jest możliwie po rozpoczęciu głosowania przez spółkę.

  Spółka sprawdza czy wszyscy głosujący zarejestrowali uprawnienia w aplikacji i rozpoczyna głosowanie, a następnie uruchamia głosowanie nad każdą uchwałą umieszczoną na liście.

  W aplikacji eVoting-board zamieszczona jest lista identyfikatorów uchwał (które nie muszą być tożsame z ich oryginalnymi tytułami), podlegających głosowaniu. Treści uchwał, które zostały oznaczone w aplikacji identyfikatorami, spółka dostarcza osobom uprawnionym do głosowania poza aplikacją, w innym trybie.

  Osoba uprawniona do głosowania śledzi ekran z listą uchwał, który wyświetla się po wciśnięciu przycisku „Głosuj” przy danym głosowaniu.

  Po rozpoczęciu przez spółkę głosowania nad każdym projektem uchwały aktywowany jest przycisk „Głosuj” na ekranie uprawnionego i od tego momentu można oddawać głosy: „za”, „przeciw” i wstrzymuję się”. Oddanie głosu należy potwierdzić przyciskiem „Zatwierdź”. Głosy można zmieniać do momentu zakończenia przez spółkę głosowania nad daną uchwałą.

  Po zakończeniu przez spółkę głosowania nad daną uchwałą, na ekranie głosującego wyświetlane są sumaryczne wyniki głosowania. Udostępniany jest również plik xls z wynikami głosowania i potwierdzeniem głosu oddanego przez uprawnionego.

  Ekran głosującego automatycznie odświeża się.

  Informacje o wynikach głosowania są dostępne dla uprawnionego wyłącznie do czasu zakończenia głosowań objętych listą i zamknięcia głosowania przez spółkę w aplikacji w ramach danego posiedzenia.

 • Żeby sprawdzić sposób oddania przez siebie głosu po zakończeniu głosowania nad daną uchwałą należy:

  Pobrać plik xls z wynikami głosowania dostępny pod przyciskiem „Wyniki głosowania”. Plik zawiera sumaryczne wyniki głosowania i potwierdzenie głosu oddanego przez uprawnionego. Plik jest dostępny przy każdej przegłosowanej uchwale.

 • Żeby zmienić oddany głos przed zakończeniem przez spółkę głosowania nad daną uchwałą należy:

  Ponownie wcisnąć przycisk „Głosuj” przy danej uchwale, oddać głos i zatwierdzić. Głosy można zmieniać do momentu zakończenia przez prowadzącego obrady głosowania nad daną uchwałą.