Gwarancja bezpieczeństwa

KDPW

Właścicielem aplikacji do zdalnych głosowań organów zarządzających i nadzorczych (eVoting-board) oraz aplikacji dla spółek do obsługi tych głosowań (Organy Statutowe – Głosowania) jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., będący instytucją zaufaną infrastruktury rynku kapitałowego. KDPW gwarantuje bezpieczeństwo i poufność danych oraz odpowiedni poziom uwierzytelnienia głosujących.